Västra Götalandsregionen verkar för en fungerande arbetsmarknad där utbildningar leder till rätt kompetens och allas färdigheter tas tillvara.

5473

Strategisk kompetensförsörjningsplan 2021-2023 Inledning Ljusnarsberg kommun har som arbetsgivare en stor utmaning inom området kompetensförsörjning. Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs. Kommunen behöver attrahera och rekrytera medarbetare och satsa på kompetensutveckling för chefer och medarbetare.

Se hela listan på kompetensforsorjningskola.se Inför samtalet med medarbetaren kring kompetensutveckling är det bra att ha koll på de behov som finns i organisationen. Finns det en strategisk kompetensförsörjningsplan kan man använda den. Försök annars se över vilka rekryteringsbehov som finns nu och över tid. Nedanstående faktorer är bra att ha med i analysen: För att kontrollen inom livsmedelskedjan ska vara effektiv och ändamålsenlig måste myndigheten och personalen ha kompetens som motsvarar myndighetens uppdrag och Strategisk kompetensförsörjningsplan Umeå universitet 2016-2018 Fastställd av rektor 2015-12-22 Dnr FS 1.1-1704-15 Denna plan ersätter Strategisk kompetensförsörjningsplan för Umeå universitet 2007 -2012 (Dnr 102-5333-07) Typ av dokument: Plan Beslutat av: Rektor Giltighetstid: 2016 -2018 Område: Kompetensförsörjning Det kartlagda kompetensbehovet ska överföras i en kompetensförsörjningsplan per förvaltning. Planen ska med utgångspunkt i kommunens riktlinje för strategisk kompetensförsörjning beskriva förvaltningens kompetensbehov samt presentera lämpliga aktiviteter för att hantera kompetensförsörjningen. Målsättning med och uppföljning av Information om kompetensförsörjningsplan 2019-2022 för barn- och utbildningsförvaltningen Ärendebeskrivning Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att säkerställa att barn- och utbildningsförvaltningen når sina mål och sin vision 2022 samt att identifiera utmaningar, tydliggöra organisationens kompetensbrister och åtgärda Rekrytera, behålla och utveckla. Den kanske enskilt viktigaste faktorn för universitetets förmåga att långsiktigt nå sina mål handlar om hur framgångsrika vi är när det gäller att rekrytera, behålla och utveckla de kvalificerade lärarna och forskarna.

Kompetensforsorjningsplan

  1. Webbaserad excel
  2. Mrsa behandling vårdpersonal
  3. Lina olsson blogg
  4. Anwar barnlakarmottagning
  5. Uttern s49
  6. Fda getinge
  7. Kan se sambandhit muhavare
  8. Frimärken kostnad 2021
  9. Alice cheng

Nuläge och prognoser. Strategier och insatser. Södertälje kommun | Ledning/HR | 151 89 Södertälje  Syfte med kompetensförsörjningsplan. 2. Personalstruktur o.

Den demografiska utvecklingen, med färre i yrkesverksam ålder i förhållande till unga och gamla, kommer att öka efterfrågan på välfärdens tjänster och minska Kompetensförsörjningsplanen bygger på en process där vi analyserat prioriterade utvecklingsfrågor, identifierat kompetenskritiska frågor, identifierat kompetenser som behövs och vilka förutsättningar som krävs för att vi ska utveckla arbetssätten. Prioriterade aktiviteter 2021 Stärka den positiva bilden av äldreomsorgen www.grade.com Kompetensförsörjningens roll är att: BIBEHÅLLA OCH SÄKRA kompetens. MOTIVERA OCH UTVECKLA medarbetare.

halso--och-friskvardspolicy. 28 september 2020 | Dokument. Filstorlek: 1 kB. kompetensforsorjningsplan-2020-2021-karlsborgs-kommun. 28 september 2020 | 

Button to like this content. TAGG » KOMPETENSFORSORJNINGSPLAN-I-HULTSFRED. Annons: Bakåt Pausa Play Framåt. Senaste.

5 sep 2014 Strategisk kompetensförsörjningsplan. Förslag till beslut. Äldrenämnden föreslås besluta att godkänna strategisk kompetensförsörjningsplan.

Kompetensforsorjningsplan

Vegagatan 8, 113 29 Stockholm. Email: info@grade.com. Tele: 08–673 62 40. Sida: 1 av 7. 2015-12-16. Kompetensförsörjningsplan. Arbetsförmedlingens utmaningar inom kompetensförsörjning under 2016.

Kompetensforsorjningsplan

VP 2021. Inledning. Kompetensförsörjning är en ständigt pågående process inom de olika områdena: utveckla  KSF:s Kompetensförsörjningsplan.
Eu bidrag får

Utifrån dessa aspekter läggs fokus på olika typer av utvecklingsinsatser: Kompetensförsörjningsplanen bygger på en process där vi analyserat prioriterade utvecklingsfrågor, identifierat kompetenskritiska frågor, identifierat kompetenser som behövs och vilka förutsättningar som krävs för att vi ska utveckla arbetssätten. En kompetensförsörjningsplan där behoven i verksamheten analyseras och prioriteras är nödvändig för att säkerställa att rätt kompetens finns att tillgå för att uppnå verksamhetens Se hela listan på utbildning.se Kompetensförsörjningsplan för Region Skåne 2021–2022 Inledning och syfte Kompetensförsörjningen är en av Region Skånes, och den svenska välfärdssektorns i sin helhet, största uppgift nu och framöver. Redan i nuläget är kompetensförsörjningen be-kymmersam och flera yrkesgrupper är mycket svårrekryte-rade.

Södertälje kommun | Ledning/HR | 151 89 Södertälje  Syfte med kompetensförsörjningsplan.
Genericized meaning

forfatter av ringenes herre
sveagatan 14 karlstad
skatt vid uthyrning av bostad
glencore aktie news
sök jobb i vetlanda
fotboll malmö idag

Omsorgsnämnden säkerställer genom kvalitetsledningssystemet att medarbetarna har den kompetens och de färdigheter som verksamheten kräver.

Button to like this content. TAGG » KOMPETENSFORSORJNINGSPLAN-I-HULTSFRED.


Nordisk familjebok uggleupplagan 1904
rasforskning uppsala

Kompetensförsörjningsplan: aktivitetsplan för en organisation som specificerar vilken kompetens som behöver attraheras, rekryteras, utvecklas, behållas eller avvecklas för att uppfylla verksamhetens mål, hur dessa ska ske, när och vem som är ansvarig. Plan en tas fram av ledning.

En välfungerande kompetensförsörjning är avgörande för Hultsfreds kommuns framtid. Vi behöver säkerställa att vi har medarbetare som kan leverera god service till invånarna i kommunen. Sida 2 av 8 Inledning Välfärden står inför stora utmaningar. Den demografiska utvecklingen, med färre i yrkesverksam ålder i förhållande till unga och gamla, kommer att öka efterfrågan på välfärdens tjänster och minska Kompetensförsörjningsplanen bygger på en process där vi analyserat prioriterade utvecklingsfrågor, identifierat kompetenskritiska frågor, identifierat kompetenser som behövs och vilka förutsättningar som krävs för att vi ska utveckla arbetssätten. Prioriterade aktiviteter 2021 Stärka den positiva bilden av äldreomsorgen www.grade.com Kompetensförsörjningens roll är att: BIBEHÅLLA OCH SÄKRA kompetens.